Kontakta oss

Du når oss via mejl: lovofiber@gmail.com

Lovöfiber c/o Sandberg

Rörbyvägen 70

178 93 Drottningholm

BG 5291-4447

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Patrik Sandberg

Kassör: Eva Perninge

Mats Tenger

Hans Enocson

Carl Horn af Rantzien

Philip Arnell

Bitnami