Avtal

Nytt avtal om medlemskap för luftburet bredband på Lovön med omnejd 2019-10-15.

Här finner du avtalet för medlemskap och andelsägande i Lovö Norra Bredband Ekonomisk Förening.

Välj mellan att;

  • signera avtalet elektroniskt
  • skriva ut signera, skanna och mejla till info@lovofiber.se
  • skriv ut, signera och skicka i pappersform med posten till: Lovö Fiber c/o Patrik Sundberg, Lovögården, Rörbyvägen 70, 17893 Drottningholm

Betalning av inträdesavgift 200 kr, medlemsavgift 2019 och initialt kapitaltillskott 3 000 kr skall göras till BG 5291-4447

Avtal och inbetalning bör ske före 15 november 2019, för att du skall kunna ta del av Länsstyrelsen/EU’s bidrag.

 

Bitnami