Stort, FRA har godkänt!

Nu har försvarsmakten godkänt de föreslagna mastplaceringarna vilket var ett av våra största orosmoln i arbetsgruppen som driver arbetet med att få fiberprojektet i mål.

Det är ett trögt och ihållande arbete, att få samtliga intressenter på Lovön att godkänna placeringen av masterna och detta stora steg gör oss sporrade i vårt arbete. Taggade till tänderna fortsätter vi vårt arbete med ett antal ytterligare instanser som vi skall ta oss förbi med Länsstyrelsen, kommunen, riksantikvarieämbetet, slottet, SFV och Trafikverket som några av de viktigaste aktörerna.

Mastritningar finns och när väl alla godkännande är inhämtade så kommer projektet kunna starta och genomföras med stor hastighet. Intressant information är att master som placeras på lite mindre tillgängliga platser kommer om det behövs, placeras där med hjälp av helikopter.

I skrivandets stund vill jag verkligen framhålla samtliga engagerade styrelsemedlemmar, som gör ett hästjobb med att driva detta projekt framåt. Det handlar om ett engagemang som jag sällan har sett och det inspirerar hela gruppen till att ta nya tag.
Med detta sagt vill vi även uppmana/bjuda in de av er som delar vårt intresse och har anknytning till några av de instanser som vi nu bearbetar, för som alla vet så är bra kontakter ofta av stor vikt för hastigheten i utvecklingen.
Känner du att du kan bidra på något sett, kontakta oss på lovofiber@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bitnami