Informationsmötet 2019

Allmänt möte på Klockargården 29/8 2019.

Stort tack till alla som kom, lät er informeras och ställde frågor över saker som fortfarande kändes oklara. Vi blev glatt överraskade av den stora uppslutningen.

Patrik öppnade mötet och gav lite allmän information om Lovö Fiber och dagens agenda.

Först ut var Anders Kopp från Västra Tunhems Fiberförening, som idag har ett färdigt fibernät som klassas som ett framgångsrikt och lyckat projekt. Här handlade det mycket om struktur och våra allas olika roller som ägare och kund på samma gång, men också många detaljer som kommer att vara lika för Lovö-projektet. Vi har en stor fördel som har fått möjlighet att ta del av Anders stora kunnande, även om det är grävd fiber så finns det många liknande beröringspunkter.

Rolf Grönstedt redogjorde för vår situation och i stora drag om fördelningen mellan medlemsavgifter, kapitaltillskott och driftskostnader. Rolf informerade även om att anslutningsgraden i dag är ca 50–60 fastigheter.

Mats Janson från SFV gav oss klart besked, de kommer att ansluta samtliga sina fastigheter inom gällande område. Som arrendator eller hyresgäst kommer du kunna välja huruvida du ansluter dig eller ej. Kostnadsbilden är av förklarliga skäl än så länge oklar. 

Roger Wickenbergh bekräftade också att deras 15 fastigheter kommer att anslutas till Lovö Fibers radiolänk.

BlueCom visade på hur tekniken fungerar och lite om vad vi kan förvänta oss. Befintliga master och höga fastigheter kan komma att användas för att skapa ännu bättre förutsättningar till att nå samtliga fastigheter. En mast kan klara avstånd på ca 3.2 km men också att man kan studsa signalen mellan olika master för att täcka så kallade radioskuggor. 

Tekniken är inte ny, den har funnits länge. Det unika med BlueCom är att de har genom utveckling uppnått helt nya hastigheter och därigenom revolutionerat hela marknaden, där många som idag redan har fiber utökar och kompletterar med detta trådlösa system.

Under frågestunden uppkom en del frågor om ekonomi och att kommunen borde vara den som bekostar infrastrukturen, inte vi. Kommunen har i uppdrag att underlätta utvecklandet av fibernätet men inte att bekosta den. I de av oss kända fiberprojekt så är det vi konsumenter som har fått stå för notan i samtliga fall, så en sådan förhoppning är nog utsiktslös, även om vi alla kan hålla med.

En ytterligare invändning mot den föreslagna lösningen med radiolänk, är att 5G snart finns tillgängligt som ett likvärdigt alternativ. På den frågan svarade Patrik att 5G kommer inte att kunna jämföras med den radiolänk som är planerad, då 5G använder det mobila nätet på samma sätt som dagens 4G gör, vilket innebär en betydligt mindre stabil lösning än vad föreslagen radiolänk kan erbjuda.

Lovö Fiber har lagt ut en anbudsförfrågan med ett slutdatum per den 30 september 2019, därefter så kommer vi med större visshet kunna redogöra för den totala kostnaden. Vi har idag gått ut med ett prisspann från 18 – 24 000 kr, där dessa pengar är ett kapitaltillskott till Lovö fiber för att bygga hela nätet.

Det som komplicerar anbudsförfarande något, är att vi inte vet med säkerhet hur många hushåll som kommer att anslutas, samtidigt som vi inte kan ge dig ett exakt pris, vilket kan vara avgörande för ditt beslut. Då process och prissättning inte kommer att vara klar förrän lite längre fram så har vi därför valt att förlänga er anmälningstid till 15 oktober 2019, dock är det en stor fördel om du anmäler dig tidigare, så att vi vet hur möjligt projektet är att genomföra.

Då det under arbetets gång har visat sig att befintliga avtal och stadgar behöver få några små justeringar gjorda, så kommer alla redan tecknade avtal behöva förnyas. Det nya avtalet kommer att finnas upplagt på hemsidan om några dagar.

Vi kommer även kalla till en extra bolagsstämma för de stadgeändringar som behöver göras för att få all formalia att hålla ihop.

Än en gång, tack till er alla som kom! Vi är uppriktigt glada för att du kom och att fler nu verkar vilja vara med i projektet.

2019-08-31 Eva P

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bitnami