Så här tänker andra…

Beslutsångest? Hör vad andra säger.

Varför ansluter sig majoriteten av tillfrågade konsumenter till de nya fibernäten?

”Den digitala utvecklingen sker så snabbt och den kapacitet som dagens mobilnät erbjuder täcker inte behovet.”

”I dagens samhälle så är fiber/Wifi lika självklart i en fastighet som el, vatten och avlopp.”

”För att säkra min fastighets framtida attraktionskraft och värde.”

”Nu när dagens fasta telefoni och bredband håller på att avvecklas (kopparnätet försvinner) så är det i dag vår enda möjlighet till en uppkoppling med rimlig kapacitet.”

”Vår verksamhet behöver bättre uppkoppling för vår digitala aktivitet. Det mesta sker i dag online och Lovö Fiber är vår enda möjlighet att få ett tillräckligt bra nät för en rimlig kostnad.”

”Genom Lovö Fiber erbjuds vi en teknisk lösning till konkurrenskraftigt pris, att komma ikapp de nedgrävda fibernät som vi blivit utestängda från.”

”Jag förväntar mig att den digitala utvecklingen kommer att kräva betydligt större och snabbare kapacitet än vad våra mobiler kommer att kunna erbjuda i närtid.”

”Det är en ekonomiskt fördelaktig investering i våra fastigheter av samma dignitet och självklarhet, som el, vatten och avlopp.”

”Jag vill framtidssäkra min fastighet med ett snabbt och stabilt bredband.”

”Uppnå obegränsad datamängd och uppkoppling (förutsatt att det inte blir strömavbrott och annat) så att hela familjen kan göra enskilda saker utan att påverkas av en dålig anslutning.”

”Unik möjlighet att bli nätägare (dvs att vi som förening äger nät och infrastruktur)”

”Med ett luftburet bredband/fiber ligger vi i framkant med den senaste tekniken, med hög kapacitet och långsiktig hållbarhet.”

”Ett luftburet fibernät kan utvidgas över tid och gör ett mindre ingrepp i miljö och natur än nergrävd fiber.”

”Det här är en kostnadseffektiv lösning för en grupp hushåll med stora avstånd emellan sig, så som det är här på Lovön.”

”Med dagens bredband kan vi inte vara på fler enheter samtidigt, det innebär att jag inte kan surfa på datorn samtidigt som min dotter spelar spel, då blir kapaciteten för dålig.”

”Idag sker det mesta digitalt och att inte ha tillgång till information, bank, kontakter, kommunikation och television ser jag som ett stort handikapp i vardagen.”

”Det luftburna fibernätet är driftsäkrare och mer stabilt än ett mobilt bredband som påverkas av antalet användare i stunden.”

2019-07-20 EP

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bitnami