Välkommen till Lovö Fiber

Samlingsplatsen för Bredband på Lovö.

Lovö Fiber startade genom ett stort engagemang från Mats Tenger, Nedergården på Hogsta. Efter hand kom fler intressenter in i bilden och en arbetsgrupp startade.

Mats lyckades så småningom med konststycket att få ett beviljat bidrag från EU och Länsstyrelsen som ger just Lovön lite bättre förutsättningar än normalt. Detta bidrag har som alltid vissa förpliktelser kopplat till sig, i detta fall krävs ett högt antal anslutna fastigheter. Det torde inte vara ett problem då dagens samhälle verkligen kräver uppkoppling, och än mer kommer det att bli så.

Ekerö är uppkopplat till 92%, men Lovö och Kärsö finns inte med, vi är glesbygd och avstånden är så långa att vi blir för olönsamma för att ett stort fiberföretag skall vara intresserade. Det är därför Lovö Fiber finns och har engagerat sig i detta angelägna ärende. Det här är ett tillfälle som inte får gå förlorat, bättre förutsättningar för oss på Lovön kommer sannolikt inte igen!

Teckna avtal med Lovö Fiber nu, innan den 31 augusti 2019, sedan kan det vara för sent!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bitnami